Jak na založení realitní kanceláře

Láká vás svět realit? A současně byste se rádi vyvázali z osidel běžného zaměstnaneckého poměru a chtěli se stát sami sobě šéfem? Přečtete si náš návod, který vám vysvětlí, jak založit realitní kancelář.

Fyzická osoba

První možností je začít podnikat jako fyzická osoba. V tom případě budete spadat mezi osoby samostatně výdělečně činné. Dosud jste mohli takto podnikat pod hlavičkou volné živnosti, což znamená, že vám stačí být svéprávní a trestně bezúhonní. Detaily o tom, co je živnost volná nebo vázaná, si můžete přečíst v zákoně č. 455/1991 Sb. (Zákon o živnostenském podnikání, znám spíše zjednodušeně jako Živnostenský zákon.)

Změní se to nejpozději v polovině příštího roku. Podrobnosti si můžete přečíst například v tomto článku. Živnostenské oprávnění si vyřídíte na stejnojmenném úřadě, potřebovat k tomu budete pouze platný občanský průkaz a částku ve výši 1000 Kč na zaplacení správního poplatku.

Právnická osoba – obchodní společnost

Podrobnosti o obchodních společnostech, jejich druzích, vzniku, ale i zániku naleznete v Obchodním zákoníku, konkrétně v § 56-260.

  1. Prvním krokem je sepsání zakladatelské listiny nebo společenské (v případě více společníků) smlouvy, kterou musejí všichni účastníci podepsat. Musí mít formu notářského zápisu.
  2. Dále jsou společníci účastni vkladem na základním kapitálu. Je povinný v komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti.
  3. Je nutno stanovit osobu, která bude spravovat výše zmíněné vklady. Společnost toto sama činit nemůže, neboť dosud oficiálně nevznikla.
  4. Vaše firma potřebuje název, který doplníte o právní formu podnikání. Název musí být unikátní.
  5. Musíte mít v rukou dokument dokládající vaše právo k užívání prostor, které budete využívat jako sídlo podnikání.
  6. Nezbytností je získání podnikatelského oprávnění, žádá o ně statutární orgán, a to na živnostenském úřadě na základě splnění stejných podmínek dle druhu živnosti jako fyzická osoba.
  7. Společnost s ručením omezením a akciová společnost povinně tvoří rezervní fond.
  8. Oficiálně vzniká teprve dnem zápisu do obchodního rejstříku. A teprve tehdy můžete svou živnost začít provozovat, přestože živnostenské oprávnění už vlastníte.

Další informace můžete čerpat zde

http://www.arkcr.cz/

http://www.yourfirm.cz/on-line-poradna/prakticke-rady/jak-zalozit-realitni-kancelar/

http://www.realitniportal.cz/realitni-kancelare.php