Pojistit domácnost se vám vyplatí!

Ať už vlastníte novostavbu, na kterou jste patřičně hrdí, či žijete v bytě, rozhodně se nepříjemně zašklebíte nad představou, že se Vám nějaký nevítaný host dobude domů a zcizí množství cenných předmětů nebo že Vám kroupy vybijí okno v koupelně.

V takovýchto případech Vám může poskytnout částečnou útěchu pojištění domácnosti. Finanční obnos, který Vám pojišťovna za vzniklé škody vyplatí, je individuální. Pojďme si pojištění majetku více přiblížit.

Jak jsem již naznačil, pojištění domácnosti se vztahuje na dvě skupiny rizik – krádež a živelná zkáza (důsledky požáru, výbuch plynu, zemětřesení, apod.).

Pojištění se však týká pouze věcí v bytu, proto si dejte pozor a nezapomeňte důležité věci uvést v pojistných podmínkách.

Jak se vlastně pojišťuje domácnost? Mám si pod tím představit znalce s lupou na očích, kteří cenní každý kousek? Ten nejzákladnější typ pojištění bere domácnost jako celek, tudíž vlastníte-li nějaké vzácnosti, ať už šperky, či obrazy, nejlepším řešením bude použít buďto nadstandardní typy pojištění anebo individuální doplňková pojištění. Výhodou nadstandardního pojištění je možnost stanovení pojistné částky věcí s vysokou hodnotou na jejich skutečnou cenu, to má však za následek nejen vyšší cenu pojištění, ale i další náklady spojené s požadavky pojišťovny (znalecký posudek předmětů, další náklady na zvýšení bezpečnosti domácnosti). Doplňkové služby pak mohou navíc ke smlouvě základní zahrnout ještě soubory rizikových věcí (elektronika, sportovní náčiní). Jejich hlavním cílem je zvýšení pojistného plnění.

Pojistná částka, která Vám bude vyplacena po vzniku škody je udána již ve smlouvě a může být odvozena několika způsoby – podle odhadu součtu všech věcí v domácnosti, podle rozlohy domácnosti (vynásobené koeficientem pro úroveň vybavení) anebo dle podrobného dotazníku.

Další články o pojištění domácnosti, bytu a nemovitosti čtěte zde:

http://www.penize.cz/pojisteni-domacnosti

http://www.mesec.cz/bydleni/pojisteni-domacnosti-a-nemovitosti

http://www.nemovitosti-vykupy.cz/pojisteni-nemovitosti

http://www.finance.cz/pojisteni/majetek