Průkaz energetické náročnosti budovy

Tento několikastránkový dokument je nástrojem pro zjištění nákladnosti provozu dané budovy a také pro porovnávání budov mezi sebou. Textová část průkazu sice obsahuje všechny potřebné informace, jako jsou identifikační údaje, popis stávající stavu či normové hodnoty. Nezasvěcenému člověku to ovšem moc neřekne. Z toho důvodu je v průkazu obsažena i část grafická.

Z grafické části už na první pohled jsme schopni oddělit energeticky méně náročnou budovu od černé díry na peníze. Jsou k tomu využity energetické třídy rozlišené barvami a písmeny, jako jsme zvyklí z energetických štítků domácích spotřebičů.

Kdy se bez průkazu energetické náročnosti neobejdete?

Pokud plánujete stavět nebo rekonstruovat, je nutné přiložit průkaz energetické náročnosti budovy k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. V případě prodeje či pronájmu je opět nutné předložit kupujícímu/nájemníkovi vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy.

Potřebná dokumentace

Pro vypracování průkazu jak u novostaveb, tak i budov stávajících je potřeba dodat projektovou dokumentaci. Ta by měla obsahovat minimálně půdorysy všech podlaží, řezy, pohledy, technickou zprávu a popis sytému vytápění a přípravy teplé vody.
Je pochopitelné, že u starších budov je problematické tyto dokumenty dohledat, v takovém případě je nutná návštěva zhotovitele, který provede na místě průzkum. Tato komplikace se pochopitelně promítne do celkové ceny průkazu energetické náročnosti.

Platnost PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy je platný po dobu 10 let, ovšem za podmínky, že během této doby nedojde k větší změněn hodnocené budovy nebo ke změně systému vytápění, chlazení nebo přípravě teplé vody.

Zhotovení průkazu

PENB Vám může vypracovat pouze držitel oprávnění pro zpracování energetického průkazu. Toto oprávnění uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na trhu je mnoho firem věnujících se energetickému hodnocení, je však lepší vybírat ověřené firmy jako je například chciPRŮKAZ.cz